Heru Syahputra, and Syafei Syafei. “Gitar Dalam Karya Digital Painting”. Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain Dan Media, vol. 2, no. 2, Aug. 2023, pp. 204-1, doi:10.55606/jurrsendem.v2i2.1657.