Dini Sritika, and Eliya Pebriyeni. “Lebah Madu Dalam Karya Batik Lukis Dan Sulam ”. Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain Dan Media, vol. 2, no. 2, Aug. 2023, pp. 167-79, doi:10.55606/jurrsendem.v2i2.1632.