[1]
Heru Syahputra and Syafei Syafei 2023. Gitar Dalam Karya Digital Painting. Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain dan Media. 2, 2 (Aug. 2023), 204–214. DOI:https://doi.org/10.55606/jurrsendem.v2i2.1657.